Gå til hovedindhold

Coach dig selv og få succes med dit vægttab

Betragt hjernen og dit ubevidste sind som din bedste ven og hjælper i slankeprojektet. Coach dig selv til et succesfuldt vægttab.

Betragt hjernen og dit ubevidste sind som din bedste ven og hjælper i slankeprojektet. Coach dig selv til et succesfuldt vægttab.

Hjernen arbejder konstant for at finde løsninger og handlinger, der understøtter de store og små mål, du har i livet. Det kan være alt fra at komme i tøjet om morgenen til at starte din egen virksomhed. Det meste af det arbejde foregår ”i det skjulte” af dit ubevidste sind. Det ubevidste sind fungerer som en automatpilot, der klarer opgaven, så du har overskud til at navigerer i verden her og nu. Du behøver for eksempel ikke længere tænke over, hvordan man cykler, eller hvordan man binder sko. Automatpiloten går straks i gang og frigiver mental energi til alt muligt andet.

For at få det bedste ud af din hjerne og dens ressourcer skal du fordre den med klare og utvetydige mål. Det ubevidste sind har brug for en retning, så det ved, hvilke løsninger og handlinger, der skal aktiveres. Inden for coaching bruger man ofte denne model til at formulere stærke og retningssættende mål:

SÆT DIG ET MÅL
Specifikt: Hvad ønsker du dig helt præcis?
Målbart: Hvordan ved du, at du er i mål?
Attraktivt: Hvor meget vil du det på en skala fra 1 til 10?
Realitetstjek: Er det inden for din indflydelsessfære?
Tidsbestemt: Hvornår vil du være i mål?
Økologisk: Hvordan hænger det sammen med dit liv og dine planer i øvrigt?
Formuleret positivt i nutid: Skriv dit mål med succes som en forudsætning! Fx den 1. september 2015 vejer jeg 65 kilo.

Læs også: Få humøret tilbage

Lav din egen målsætning

Tag et stykke papir og afslut følgende sætninger til dig selv:

Det vejer jeg nu: … kg
Mit første delmål er: … kg
At lykkes med vægttabet vil også give mig:
Fra tidligere forsøg ved jeg allerede nu, at jeg har brug for:
 
Der findes ikke fiasko, kun feedback!
Husk, at det er dig, der sætter mærkater på erfaringer og oplevelser. Du bestemmer altså selv, om tidligere slankeforsøg skal kategoriseres under fiasko eller som et vigtigt lærestykke, der gør dig endnu bedre rustet. Nu kender du jo dine faldgruber og ved, hvor du skal sætte ind. Positive mærkater giver energi, mens de negative dræner dig.

Lav nye spor i hjernen
Forstærk dine mål med positive visualisering, der fungerer som kommandoer til dit ubevidste sind. Prøv at starte hver dag med at sige til dig selv ”for hver dag der går, bliver jeg slankere og slankere”.

Hent forstærkning
Det er en rigtig god idé at ”tanke op” fra andre steder i tilværelsen, hvor du allerede mestrer disciplin, beslutsomhed og planlægning. Tag bare dit arbejds- eller familieliv. Du har jo masser af handlekraft og viljestyrke der. Undersøg, hvad det er, du gør, og hvad det er for kompetencer, du trækker på. De kan nemlig overføres til slankeprojektet – for du er jo den samme!

Læs også: Ros dig selv og få flad mave